Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 1
Popis revíru

Čiastkové povodie potoka Oravica od ústia potoka Bystrá v Oraviciach po pramene.