Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 11
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Ipeľ na území SR od cestného mosta v obci Ipeľské Predmostie po ústie potoka Tisovník a potoky Glabušovský, Veľký potok, Plachtinský potok a Stará rieka vrátane Koprovnice od ústia po hranice VO Lešť. Tisovník od ústia do Ipľa po c

    
Popis revíru

Plachtinský potok od sútoku s potokom Krtíš vrátane prítokov po hranice VO Lešť - Bosáková jama.

    
Popis revíru

Vodná plocha rybníkov v bažantnici Karikáš, 500 m pod chatou.

    
Popis revíru

Vodná plocha ryžoviska pri obci Ipeľské Predmostie.

    
Popis revíru

Potok Stará rieka od cestného mosta v obci Pôtor po hranice VO Lešť vrátane prítoku Koprovnica.

    
Popis revíru

Potok Tisovník od cestného mosta v obci Slovenské Kľačany po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Glabušovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Kosihovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže medzi obcami Nenince a Bátorová.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Sklabiná.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Želovce.