Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 22
Popis revíru

Potok Bojnianka od ústia do rieky Nitra po pramene a prítoky potok Hradná, Lieskový potok, Zľavský potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Chotina od ústia do VN Nemečky po pramene

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Nitry od cestného mosta v obci Koniarovce po ústie potoka Vyčoma pri obci Praznovce, prítoky Dršňa, Lišňa od ústia po pramene, potok Chotina od ústia po teleso hrádze VN Nemečky a potok Železnica od ústia po teleso hrádze VN Duchon

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Chrabrany.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Dvorany nad Nitrou.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry pri obci Ludanice.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Oponice.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Topoľčany (Pod Hradom).

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Radošiny od cestného mosta v obci Biskupová po pramene a potoky Lavinka, Vieska a Blatnica od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Bodok.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Podhradie.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Horné Obdokovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Horné Štitáre.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Klátová Nová Ves.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Krtovce.