Zrušený revír

Rozhodnutie č. 7988/2012-6.1 zo 17.12.2012 - revír odobratý SRZ - Rada Žilina (MO Topoľčany) a pridelený Lesy SR, š.p. BB (OZ Prievidza)


Popis revíru

Potok Chotina od ústia do VN Nemečky po pramene


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Chotina / 2-0251-4-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.