Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 27
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Kátov.

    
Popis revíru

Vodný tok od ústia do rieky Moravy po cestný most v obci Dubovce.

    
Popis revíru

Vodný tok od ústia do rieky Moravy pri prečerpávacej stanici Kopčany po zhybku pod Chvojnicou pri obci Kátov.

    
Popis revíru

Vodný tok od zhybky pod Chvojnicou po hranicu k.ú. Skalica. Súčasťou je kanál Struha od vyústenia z rieky Moravy po sútok s kanálom Kátovské jazero.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Moravy pri obci Kátov.

    
Popis revíru

Vodný tok od ústia rieky Moravy pri hati Adamov, cez Kopčianske jazero a Novomlynský potok po vyústenie do Farskej vody.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Moravy od okraja Kútskeho lesa /rkm 78,00/ po premostenie plynovodu pod Adamovom.

    
Popis revíru

Vodný tok od premostenia plynovodu pod Adamovom po hydrocentrálu pri Hodoníne. Odstavené ramená Adamovské (1 ha), Roztrhlé rameno (2 ha) a Cunínsky potok od ústia do rieky Morava po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Moravy od hydrocentrály v Hodoníne po ústie Sudoměřického potoka a vodná plocha ramena Ivánek, ktoré je prírodnou pamiatkou v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny s 5.stupňom ochrany prírody, kde je prípadný lov povolený iba n

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Moravy pri obci Brodské o rozlohe 7 ha.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Brodské.

    
Popis revíru

Odstavené rameno rieky Moravy pri Skalici.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Morava pri obci Brodské o rozlohe 8 ha.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Brodské.

    
Popis revíru

Odstavené rameno rieky Morava pri Skalici v hraničnom pásme SR-ČR.