Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 18
Popis revíru

Potok Dolinka (Závodie) od cestného mosta v obci Blážovce po sútok potokov Rakša a Somolického potoka.

    
Popis revíru

Potok Jasenica od ústia do rieky Turiec po pramene a prítoky (Lúčky, Briešťanka) od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Kozí potok od ústia do Turca po cestný most Sklené - Dolný Turček.

    
Popis revíru

Kozí potok od cestného mosta Sklené - Dolný Turček po pramene.

    
Popis revíru

Mošovský potok od ústia do potoka Dolinka (Závodie) po pramene a prítok Čierna voda od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Rakša od ústia do potoka Dolinka (Závodie) po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha /3,1 ha/ prietočného ramena toku Teplica pri obci Jazernica.

    
Popis revíru

Vodná plocha troch rašelinísk pri obci Dvorec.

    
Popis revíru

Vodná plocha dvoch rašelinísk pri obci Ivančiná.

    
Popis revíru

Somolický potok (Hájsky) od ústia do potoka Dolinka po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha (1,4ha) štrkoviska pri obci jazernica.

    
Popis revíru

Potok Teplica (Žarnovica) od ústia do rieky Turiec po kolonádny most pri hoteli Vyšehrad a od lávky pre peších k Aquaparku v Turčianskych Tepliciach po Kráľovský most v smere na Šturec.

    
Popis revíru

Potok Teplica od lávky pre peších k Aquaparku v Turčianskych Tepliciach po kolonádny most k hotelu Vyšehrad.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Turiec od cestného mosta v Moškovci po most Sklené - Rovná Hora a prítoky od sútoku po pramene, vrátane potokov Bystrička (Ondrašovský potok), Mútnik, Čepčinský, Ivančiansky, Hlboký, Hájsky, Požežský, Lúčna, Besná voda, Piešť, Sok

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Turiec od mosta Sklené - Rovná Hora po priehradné teleso vodárenskej nádrže Turčeka a prítoky po priehradné teleso vodárenskej nádrže od sútoku po pramene, vrátanie Kozieho potoka.