Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 37
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v obci Šaštín pri chate Gazarka.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v obci Šaštín pri chate Gazarka.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v obci Šaštín pri chate Gazarka.

    
Popis revíru

Odstavené rameno Myjavy od železničného mosta Jablonica - Hlboké po železničný most Senica - Šajdíkove Humence.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Moravy od rkm 59 /pravá strana/ pri obci Moravský Svätý Ján - Sekule po trojhraničný kameň /ústie Dyje/.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Morava od trojhraničného kameňa ( ústie Dyje ) po rkm 78. Myjava od ústia po stavidlo 5728 pri obci Kuklov, staré koryto Myjavy pri Kútoch, odstavené ramená na ľavom brehu Moravy.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Myjavy od stavidla č. 5728 pri obci Kuklov po cestný most Dojč-Šajdíkove Humence, kanál Myjavka.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie závlahového kanála od mosta na ceste Závod - chovná stanica Dlhé Lúky po zhybku pod Myjavou (tzv. "Kopanka").

    
Popis revíru

Vodná plocha troch odstavených ramien rieky Moravy pri obci Moravský Svätý Ján - ramená "Veľký Mendín"-4,9 ha, "Malý Mendín"- 0,7 ha, "Lantov" - 2,4 ha.

    
Popis revíru

Vodná plocha troch odstavených ramien rieky Moravy pri obci Moravský Svätý Ján - ramená "Šiškovec"-0,7 ha, "17"- 3,4 ha, "18" - 3,1 ha.

    
Popis revíru

Vodná plocha troch odstavených ramien rieky Moravy pri obci Sekule - ramená "Jamy"-1,7 ha, "U Kameňa"- 0,5 ha, "Kačenky" - 0,6 ha.

    
Popis revíru

Vodná plocha rašeliniska pri obci Plavecký Peter.

    
Popis revíru

Vodná plocha rašeliniska pri obci Plavecký Peter.

    
Popis revíru

Vodná plocha rašeliniska pri obci Plavecký Peter.

    
Popis revíru

Vodná plocha rašeliniska pri obci Plavecký Peter.