Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 44
Popis revíru

Vodná plocha odstavného ramena rieky Nitra medzi obcou Opatovce nad Nitrou a mestom Novákmi. Revír zaradený ako ostatná vodná plocha / lov celoročne povolený/

    
Popis revíru

Potok Bystrica od ústia do rieky Nitra pri obci Bystričany po pramene, vrátane Žiarneho potoka po ústie do Čerenianskeho potoka.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Čerenianskeho potoka od sútoku s riekou Nitra po most na hlavnej ceste v obci Čereňany.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Čerenianskeho potoka od mosta na hlavnej ceste v obci Čereňany po pramene.

    
Popis revíru

Potok Cerová od ústia do Oslianskeho potoka po pramene.

    
Popis revíru

Potok Chvojnica od ústia do rieky Nitra po pramene, vrátane Porubského potoka od ústia do Chvojnice po pramene okrem VN Lazany.

    
Popis revíru

Cigliansky potok od ústia do Lehotského potoka po pramene vrátane prítokov.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Handlovka od ústia do rieky Nitra pri obci Koš po ústie Hradeckého potoka (kaskáda pred Agrospolom) v meste Prievidza.

    
Popis revíru

Hradecký potok, potok Mráznica od ústia do Hradeckého potoka po pramene a potok Moštenica od ústia do rieky Handlovka po pramene.

    
Popis revíru

Potok Handlovka od ústia Hradeckého potoka (kaskáda pred Agrospolom) v meste Prievidza po výtokový objekt na stabilizačnom násype v meste Handlová a prítoky Jalovský, Kolárová, Lipníček.

    
Popis revíru

Potoky Čausiansky, Struhár (Pstruhársky potok), Hraničný potok (Rematský), Morovniansky, Mlynský od ústia do Handlovky po pramene.

    
Popis revíru

Potok Handlovka od výtokového objektu na stabilizačnom násype v meste Handlová po hrádzové teleso Handlovského rybníka vrátane prítokov a od ústia do Handlovského rybníka po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha rybníka medzi mestom Handlová a obcou Nová Lehota. V hornej časti nádrže pri mestskej časti Nová Lehota od lávky pre peších je vyhlásená CHRO - celoročný zákaz lovu rýb.

    
Popis revíru

Kamenčiansky potok od sútoku s Lazným potokom v obci Kamenec pod Vtáčnikom po pramene.

    
Popis revíru

Potok Kanianka od ústia do rieky Nitra po pramene. Súčasťou revíru nie je VN Kanianka.