Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 21
Popis revíru

Potok Barnov od hranice VO Valaškovce nad o. Zemplínske Hámre po pramene s prítokmi Dudrov, Hypkania, Čierny potok.

    
Popis revíru

Potoky Suchý, Tomašovský, Kusínsky, Sokolský, Jovsanský a Kalužský od hranice VLM po pramene.

    
Popis revíru

Potok Kamenica od ústia potoka Konské nad obcou Kamienka po pramene a potoky Konské, Suchý, Meše, Krivuľka, Zvorík, Trescia, Hatinov p.

    
Popis revíru

Potok Krosna od ústia po pramene a potoky Ladičkovský a Hubková od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta so stavidlom v obci Strážske - Krivošťany po cestný most v obci Hrabovec nad Laborcom. Úsek rieky od starého cestného mosta pri Sídlisku III. v Humennom po hať je chovný úsek revíru, kde platí celoročný z

    
Popis revíru

Potok Nechvalka od ústia po pramene a potoky Zubňanka a Brusný potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Oľka od ústia potoka Sitnička pri obci Nižná Sitnica po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Ondavka od cestného mosta v strede obce Hudcovce po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie potoka Ptava od ústia do Laborca po hranicu VO Valaškovce.

    
Popis revíru

Potok Ptava od hranice VO Valaškovce po pramene, potoky Bystrý, Motyčka, Fenkov od hranice VO Valaškovce po pramene.

    
Popis revíru

Potok Rika od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha rybníka v obci Udavské.

    
Popis revíru

Vodná plocha rybníkov v prímestskej rekreačnej zóne Humenné, v časti Hubková.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Udava od ústia do rieky Laborec naproti železničnej stanice Udavské po cestný most nad obcou Adidovce pri ústí potoka Iľovnica.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Udavy od cestného mosta nad obcou Adidovce pri ústí potoka Iľovnica po obec Osadné a potok Iľovnica od ústia po pramene.