Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 50
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri obci Kameničná.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri Komárne. Severná časť starého koryta za ostrovom v úseku vyznačenom tabuľami predstavuje účel využitia "chovný". Časť rybárskeho revíru vymedzená medzi ostrovom a bójkami, je po celom obvode vyhlásená za

    
Popis revíru

Hlavný spojovací kanál Aszód - Čergov od ústia do Váhu pri rkm 18 po vyústenie z Aszódskeho kanála.

    
Popis revíru

Vodná plocha 6 rybníkov pri obci Čičov s prívodným kanálom a odpadovým kanálom po stavidlo pri PD Čičov.

    
Popis revíru

Vodná plocha Ižianského kanála od ústia Žitavy po Majer Bokroš.

    
Popis revíru

Vodná plocha Ižianského kanála od Majera Bokroš po Komárno.

    
Popis revíru

Vodná plocha jazera pri obci Zlatná na Ostrove

    
Popis revíru

Vodná plocha jazera pri obci Čičov a spojovací kanál po cestný most Kľúčovec - Dunajské hrádze.

    
Popis revíru

Kanál od Starej Gúty k cestnému mostu za čerpacou stanicou v obci Martovce po stavidlo.

    
Popis revíru

Kanál od cestného mosta v obci Vrbová po predposledný most pred obcou Landor.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri obci Kameničná.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Komoča - Kolárovo po ústie starého koryta Čiernej vody a hlavný kanál od ústia pri osade Köveslágy po hranice okresu Komárno - Šaľa /Csóványos/.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri majeri Nový Diel.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena Malého Dunaja pri obci Kolárovo.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena v obci Marcelová. Chránená prírodná rezervácia - na základe výnimky lov rýb povolený od 1.7. - 31.12.