Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 279
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri obci Kameničná.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri Komárne. Severná časť starého koryta za ostrovom v úseku vyznačenom tabuľami predstavuje účel využitia "chovný". Časť rybárskeho revíru vymedzená medzi ostrovom a bójkami, je po celom obvode vyhlásená za

    
Popis revíru

Potok Bojnianka od ústia do rieky Nitra po pramene a prítoky potok Hradná, Lieskový potok, Zľavský potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie melioračného kanála od obce Jatov po ústie do rieky Nitra pri cestnom moste Nové Zámky - Komoča.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie melioračného kanála od cestného mosta za obcou Palárikovo smerom na Selice po ústie spojovacieho kanála medzi obcami Andovce a Zemné.

    
Popis revíru

Hlavný spojovací kanál Aszód - Čergov od ústia do Váhu pri rkm 18 po vyústenie z Aszódskeho kanála.

    
Popis revíru

Potok Chotina od ústia do VN Nemečky po pramene

    
Popis revíru

Potok Chrenovka od obce Bánov po Zúgov.

    
Popis revíru

Vodná plocha 6 rybníkov pri obci Čičov s prívodným kanálom a odpadovým kanálom po stavidlo pri PD Čičov.

    
Popis revíru

Potok Dobrotka od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Ipľa (rkm 1708) po ústie Vážskeho Dunaja (rkm 1766) v Komárne.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne (rkm 1766) po rkm 1810 pri obci Sap a Medveďovské rameno.

    
Popis revíru

Vodná plocha hlavného kanála od okresných hraníc Komárno -Šaľa po obec Žiharec.

    
Popis revíru

Vodné plochy dvoch hlinísk Malá Kopola pri jazere Neded v obci Neded a Kurtagyüri v katastri obce Neded.

    
Popis revíru

Dve vodné plochy hliniska oddelené násypom pri obci Žihárec.