Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 17
Popis revíru

Hostiansky potok od ústia Žitavy pri o. Chyzerovce po pramene.

    
Popis revíru

Potok Leveš od ústia do Žitavy po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha rybníka vo veľkej zvernici Topoľčianky pri o. Žikava.

    
Popis revíru

Vodná plocha rybníka vo veľkej zvernici pri obci Skýcov.

    
Popis revíru

Vodná plocha rybníkov pri lesnej správe Jedľové Kostolany.

    
Popis revíru

Vodná plocha rybníkov v malej zvernici Jedľové Kostolany.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže vo veľkej zvernici pri obci Veľké Pole.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Lovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Mankovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Nemčiňany.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Slepčany. Časť revíru označená tabuľami je určená na chov rýb.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Tekovské Nemce.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Tesárske Mlyňany.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Topolčianky.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri chate Tríbeč pri obci Velčice.