Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 75
Popis revíru

Čiastkové povodie melioračného kanála od obce Jatov po ústie do rieky Nitra pri cestnom moste Nové Zámky - Komoča.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie melioračného kanála od cestného mosta za obcou Palárikovo smerom na Selice po ústie spojovacieho kanála medzi obcami Andovce a Zemné.

    
Popis revíru

Potok Chrenovka od obce Bánov po Zúgov.

    
Popis revíru

Vodná plocha hliniska v obci Maňa.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia pri Štúrove po obec Čata a Bardoňovský potok (Kvetnianka) od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Ipľa od ústia po dolný chotár obce Pástovce a vodná plocha v obci Chľaba.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Kamenického kanála od čerpacej stanice pri železničnom moste cez rieku Hron od obce Kamenín po OR Berek, Želiarsky kanál a Štúrovský kanál.

    
Popis revíru

Odvodňovací kanál pri obci Andovce.

    
Popis revíru

Odvodňovací kanál medzi obcami Komoča - Zemné

    
Popis revíru

Vodná plocha materialového jazera v obci Maňa.

    
Popis revíru

Vodná plocha materialového jazera pri obci Úľany nad Žitavou.

    
Popis revíru

Obtokový kanál rieky Nitry od Zúgova po Sihoť.

    
Popis revíru

Vodná plocha mŕtveho ramena rieky Nitra pri obci Bánov, časť Podháj.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia do Váhu pri obci Komoča po ústie Starej Nitry pri obci Nitriansky Hrádok.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia Starej Nitry pri obci Nitriansky Hrádok po cestný most v obci Horný Vinodol. Pri cestnom moste v obci Černík (v úseku od prvej kaskády cca 1000 m pod cestným mostom a v úseku 150 m nad cestným mostom) je CHRO - zimo