Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia Starej Nitry pri obci Nitriansky Hrádok po cestný most v obci Horný Vinodol. Pri cestnom moste v obci Černík (v úseku od prvej kaskády cca 1000 m pod cestným mostom a v úseku 150 m nad cestným mostom) je CHRO - zimo


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Nitra č. 2 / 2-1410-1-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.