Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 3
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta v obci Lomné po cestný most medzi obcami Duplín a Stročín a potoky Brusnička, Vojtovec a Chotčianka od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrží pri obci Bokša.

    
Popis revíru

Bočná vodná nádrž v meste Stropkov.