Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 22
Popis revíru

Potok Hraničná od ústia v obci Mníšek nad Popradom po pramene.

    
Popis revíru

Potok Jakubianka od ústia v meste Stará Ľubovňa po hranice VO nad obcou Jakubany. Od ústia do rieky Poprad po cestný most obchvatu v Starej Ľubovni - "CHRO - neresisko, celoročný zákaz lovu rýb".

    
Popis revíru

Potok Kamienka od ústia pri obci Hniezdne po pramene.

    
Popis revíru

Kolačkovský potok od ústia po hranice VO nad o. Kolačkov.

    
Popis revíru

Potok Lipník od ústia pri obci Malý Lipník po pramene.

    
Popis revíru

Ľubovniansky potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Malý Lipník od ústia pri Starej Ľubovni po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Poprad od štátnej hranice SR - Poľsko pri obci Mníšek nad Popradom po štátnu hranicu SR - Poľsko pri obci Legnava.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Smrečanského potoka (zadný Kurčín) po ústie Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom. Revír je hraničná voda.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom po cestný most pri obci Plaveč.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Poprad od od cestného mosta v obci Plaveč po cestný most pri obci Údol.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta pri obci Údol po teleso vakovej hate MVE Stará Ľubovňa.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Poprad od telesa vakovej hate MVE Stará Ľubovňa po ústie potoka Veľký Lipník (Litmanovčanka).

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Veľký Lipník (Litmanovčanka) po cestný most v obci Holumnica.

    
Popis revíru

Potok Rieka od ústia po ústie Zálažného potoka.