Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 34
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Čierna voda od ústia pri obci Stretávka po výpustné zariadenie VN Zemplínska Šírava.

    
Popis revíru

Potok Duša od ústia pri obci Raškovce po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha jazera pri meste Veľké Kapušany.

    
Popis revíru

Vodná plocha jazera pri obci Čierne Pole a osade Ortov. Štátna prírodná rezervácia s 5 stupňom ochrany.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia do Latorice po ústie rieky Uh pri obci Drahňov a odstavené rameno Szűgoly. Lov rýb zakázaný od 1.12. do 28.2. približne 1000 m nad sútokom Laborca s Latoricou, od veľkej zákruty (meandra) na 300 m úseku CHRO - zi

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia rieky Uh pri obci Drahňov po cestný most so stavidlom v obci Strážske - Krivošťany.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Latorica od osady Vilhaň po 23 rkm hrádze Latorice (Csonka) a odstavené ramená Karacsonyka, Hojgoš, Szakadék, Tehenszoros, Kisőrvény, Várszőg a Csonka.

    
Popis revíru

Vodná plocha materialovej jamy (3ha) v časti mesta Michalovce - Stráňany.

    
Popis revíru

Vodná plocha materialovej jamy pri meste Veľké Kapušany.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie odpadového kanála oteplenej vody od ústia po MVE. Lov rýb zakázaný od 15.3. do 31.5. - neresisko rýb!

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Latorica v k.ú. mesta Veľké Kapušany.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Latorica v k. ú. obce Kapušianske Kľačany.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Latorica v k. ú. mesta Veľké Kapušany pri štátnej ceste I. triedy smerom z Veľkých Kapušian do Kráľovského Chlmca.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie odstaveného ramena pri obci Kapušanské Kľačany.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Laborec medzi obcou Vojany a Veľké Raškovce.