Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 44
Popis revíru

Batizovský potok od ústia do Velického potoka po hranice TANAPu.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Belá od cestného mosta v Podbanskom po sútok Tichého a Kôprového potoka.

    
Popis revíru

Potok Biela od hranice TANAP-u pri MVE v Tatranskej Kotline po most na štátnej ceste pri Kardoline.

    
Popis revíru

Potok Biela od mosta na štátnej ceste pri Kardoline po prítok Ždiarskeho potoka v obci Ždiar.

    
Popis revíru

Potok Biela od ústia Ždiarskeho potoka v obci Ždiar po pramene a Ždiarsky potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bieleho potoka od lesovne Lesnica po pramene vrátane potoka Lesnica od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Breziny od ústia do Velického potoka po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bystrá od ústia v obci Spišské Bystré po ústie potoka Korenianka a prítoky Kubášok, Zimná voda a Korenianka od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bystrá od ústia potoka Korenianka po pramene a prítoky Mojžiška, Mokrý potok a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Červený potok od ústia do Slavkovského potoka pod obcou Veľký Slavkov po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.

    
Popis revíru

Červený potok č.1 od ústia pod obcou Mlynica po ústie Novolesnianskeho potoka. Novolesniansky potok od ústia nad obcou Mlynica po hranicu TANAP-u a Červený potok od ústia do Novolesnianskeho potoka po hranicu TANAP-u.

    
Popis revíru

Červený potok od ústia Novolesnianskeho potoka po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.

    
Popis revíru

Gánovský potok od ústia nad obcou Betlanovce po cestný most v obci Hôrka - časť Prímovce a potoky Hôrka, Tarnovský potok a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Gánovský potok od cestného mosta v obci Hôrka - časť Prímovce po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Gerlachovský potok od ústia v mestskej časti Poprad - Veľká po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.