Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Belá od cestného mosta v Podbanskom po sútok Tichého a Kôprového potoka.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Belá č.2 / 3-0041-4-2

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.