Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 271
Popis revíru

Potok Balky od ústia pri obci Seniakovce po pramene.

    
Popis revíru

Potok Barnov od ústia v obci Belá nad Cirochou po hranicu VO Valaškovce nad o. Zemplínske Hámre.

    
Popis revíru

Potok Barnov od hranice VO Valaškovce nad o. Zemplínske Hámre po pramene s prítokmi Dudrov, Hypkania, Čierny potok.

    
Popis revíru

Batizovský potok od ústia do Velického potoka po hranice TANAPu.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Belá od cestného mosta v Podbanskom po sútok Tichého a Kôprového potoka.

    
Popis revíru

Beliansky potok od ústia po hranicu TANAP-u.

    
Popis revíru

Potok Bicír od ústia nad osadou Levočské Lúky po pramene.

    
Popis revíru

Potok Biela od ústia pri obci Bušovce po hranicu TANAP-u pri MVE v Tatranskej Kotline.

    
Popis revíru

Potok Biela od hranice TANAP-u pri MVE v Tatranskej Kotline po most na štátnej ceste pri Kardoline.

    
Popis revíru

Potok Biela od mosta na štátnej ceste pri Kardoline po prítok Ždiarskeho potoka v obci Ždiar.

    
Popis revíru

Potok Biela od ústia Ždiarskeho potoka v obci Ždiar po pramene a Ždiarsky potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Biela voda od ústia po hranicu TANAPu.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bieleho potoka od lesovne Lesnica po pramene vrátane potoka Lesnica od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Breziny od ústia do Velického potoka po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bystrá od ústia po pramene.