Popis revíru

Čiastkové povodie Bieleho potoka od lesovne Lesnica po pramene vrátane potoka Lesnica od ústia po pramene.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Biely potok č. 2 (Spišské Tomášovce) / 4-0130-4-2

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.