Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 45
Popis revíru

Blh od ústia do rieky Rimava po hrádzové teleso VN Teplý Vrch vrátane prítokov: Papča, Tomášovský,Panický, Rakytník, Dražický, Hnojník, Radnovský, Cerové.

    
Popis revíru

Blh od ústia do VN Teplý Vrch po cestný most nad obcou Ratkovská Zdychava v rátane prítokov Striežovský, Dobrá, Krokavka, Lučica.

    
Popis revíru

Blh od cestného mosta nad obcou Ratkovská Zdychava až po pramene.

    
Popis revíru

Potok Furmanec od sútoku s potokom Rimava po pramene.

    
Popis revíru

Potok Gortva od ústia do VN Petrovce po hrádzové teleso VN Tachty.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Klenovskej Rimavy od sútoku s Rimavou v Hnúšti po teleso hrádze vodárenskej nádrže Klenovec v Klenovci.

    
Popis revíru

Potoky Klenovčok, Klenovská vlasočnica a Kudlov potok od ústia do Klenovskej Rimavy po pramene.

    
Popis revíru

Koňský potok od cestného mosta v obci Štrkovec po hrádzové teleso VN Hubovo a od ústia do VN Hubovo po pramene vrátane časti VN pri ústí Koňského potoka do vzdialenosti 300 m po brehovej línii vodnej nádrže na oboch jej brehoch.

    
Popis revíru

Maštinský potok od ústia do potoka Suchá po pramene, mimo VN Ožďany.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Rimava od ústia do rieky Slaná po ústie potoka Teška pri obci Číž.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Rimava od ústia potoka Teška pri obci Číž po cestný most pri Sídlisku Západ (pri budove Povodia Hrona) v meste Rimavská Sobota a prítoky Mačací, Belinský, Dubovský, Močiar, Gemerčecký potok.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Rimava od cestného mosta pri Sídlisku Západ v meste Rimavská Sobota (pri budove Povodia Hrona) po cestný most v obci Hrachovo vrátane prítokov: Mihovec, Krásňanský, Čerenčiansky, Lužné, Vyvieračka.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Rimava od cestného mosta v obci Hrachovo po ústie Rimavice do rieky Rimava pri obci Rimavská Baňa a prítok Kocižský potok.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Rimava od ústia Rimavice do rieky Rimava pri obci Rimavská Baňa po cestný most v meste Tisovec - Hradová.

    
Popis revíru

Potoky Uhrinovský (Roveň), Likiersky, Zbojište (Hačavský), Blatný, Cirkevný, Ľadový, Rejkovský, Dolina, Strieborný, Kačkava, Slávča, Skalička a Losinec od ústia do Rimavy po pramene.