Popis revíru

Koňský potok od cestného mosta v obci Štrkovec po hrádzové teleso VN Hubovo a od ústia do VN Hubovo po pramene vrátane časti VN pri ústí Koňského potoka do vzdialenosti 300 m po brehovej línii vodnej nádrže na oboch jej brehoch.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Koňský potok / 3-1631-1-3

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.