Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 36
Popis revíru

Bacúšsky potok od ústia do Hrona po pramene.

    
Popis revíru

Potok Brusnianka od ústia do Hrona v obci Brusno po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bystré od ústia do Hrona v obci Nemecká časť Dubová po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bystrianka (Štiavnička) od ústia do rieky Hron pri obci Podbrezová po ústie potoka Štiavnica a potok Štiavnica od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Bystrianka (Trangoška) od ústia potoka Štiavnička pri obci Bystrá po pramene.

    
Popis revíru

Potok Čelno (Predajnianske) od ústia do Hrona v Podbrezovej, časť Lopej po pramene s prítokom Malé Čelno (Lopejské Čelno).

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Čierneho Hrona od ústia do Hrona v obci Valaská po ústie potoka Osrblianka v obci Hronec.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Čierneho Hrona od ústia Osrblianky v obci Hronec po pramene, potok Osrblianka od ústia po pramene a Kamenistý potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Havraník (Zlatno) od ústia do Hrona po pramene.

    
Popis revíru

Potok Hnusné od ústia do Hrona po VN Tajch, od ústia do VN Tajch po VN Hnusno 1, od ústia do VN Hnusno 1 po VN Richtárovo, od ústia do VN Richtárovo po pramene s ľavostranným prítokom Suchý potok.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Čachovo pod Breznom po cestný most na autobusovú a vlakovú stanicu v Brezne, vrátane prítoku Lazná.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta na autobusovú a železničnú stanicu v Brezne po Zelenský most nad obcou Beňuš, vrátane prítokov Ježová, Zúbra, Drábsko, Brezniansky a Kabátová.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od Zelenského mosta nad obcou Beňuš po most na železničnú stanicu Telgárt. Nad haťou MVE Heľpa v dĺžke 200 m je vyhlásené neresisko rýb. Lov rýb zakázaný od 16.4. do 31.5.

    
Popis revíru

Potoky Beňuška, Veľká Liesková, Hlboká, Levňuška, Maková, Voňacie, Rakyťanka, Čierny potok, Veľký potok, Oravcová, Hlboký, Heľpiansky, Krivuľa, Hučanské, Kopanický, Šumiacky, Dudlava, Krivý, Čeremka, Skalnistý, Hnilec, Brezinka, Dolinka, Slatvinský, Kováč

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od mosta na železničnú stanicu Telgárt po pramene.