Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 20
Popis revíru

Čiastkové povodie Bebravy od ústia pri obci Praznovce po cestný most v obci Livina, potok Hydina od ústia do rieky Bebrava po cestný most Ostratice - Žabokreky.

    
Popis revíru

Brodziansky potok od ústia do rieky Nitra po pramene.

    
Popis revíru

Drahožický potok od ústia do vodnej nádrže Veľké Uherce po pramene.

    
Popis revíru

Kolačniansky potok od ústia do Uhereckého potoka po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia potoka Vyčoma pri obci Praznovce po ústie Oslianskeho potoka. Úsek od hate MVE v obci Kršteňany po sútok s riekou Nitrica predstavuje časť revíru bez privlastnenia si úlovku (CHAP).

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Nitra od hate v Chynoranoch po ústie Oslianskeho potoka, vrátane Brodzianskeho potoka po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia potoka Vyčoma po hať v Chynoranoch.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Nitrice od ústia do rieky Nitra po hať vo Veľkých Bieliciach.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Nitrice od hate vo Veľkých Bieliciach po ústie Krštenianskeho potoka.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Nitrica od ústia Krštenianskeho potoka po hať elektrárne v Skačanoch.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Nitrica od hate elektrárne v Skačanoch po cestný most v obci Skačany.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Nitrice od cestného mosta v obci Skačany po ústie potoka Hradištnica a potok Hradištnica od ústia do Nitrice po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry pri obci Nedanovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha štyroch rybníčkov pri obci Moravany.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Žabokreky nad Nitrou.