Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 32
Popis revíru

Banský potok od ústia do potoka Čermošňa nad obcou Drnava po pramene a všetky prítoky Čermošne od ústia do rieky Slaná v Brzotíne po pramene - Kamenný, Jovický Kormoš, Jovický, Lipovnícky, Lúčny, Lepkavý, Lopušný, Borčiansky a krasové vyvieračky od ústia

    
Popis revíru

Betliarsky potok od ústia pod obcou Betliar po pramene.

    
Popis revíru

Potok Čermošňa od ústia pri obci Brzotín po pramene a Pačanský potok od ústia v obci Krasnohorská Dlhá Lúka po pramene.

    
Popis revíru

Potok Čermošňa od hate MVE v obci Drnava po pramene a potoky Banský, Lepkavý, Kaplna, Kamenný, Jovický, Borčiansky, Lopušný a krasové vyvieračky od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Dobšinský potok od ústia do VVN Dobšiná po pramene.

    
Popis revíru

Potok Eva od ústia Slavec-Hámor po pramene a potoky Honský, Egrešský od Brzotína po pramene, Vidovský od ústia pri Vidovej po pramene, Pstruží od ústia po pramene, Biely, Čierny od ústia pri Gombaseku po pramene.

    
Popis revíru

Hankovský potok od ústia po pramene a potoky Slavošovský, Rochovský, Ochtinský, Lesný, Hončiansky a Rozložnica od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hnilec od chatovej osady Stratenská píla, pri križovatke Geravy - Zajfy po koniec obce Dobšinská Ľadová Jaskyňa.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hnilec od konca obce Dobšinská Ľadová Jaskyňa po cestný most Stratená - Dobšiná.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hnilec od cestného mosta Stratená - Dobšiná po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha jazera pod obcou Silica.

    
Popis revíru

Kobeliarsky potok od ústia po pramene a potoky Gampelský, Pališovský, Ždiarsky a Vlachovský od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Lúč od Rožňavských kúpeľov po pramene a potok Grexa od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena v obci Bohúňovo.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena pri meste Rožňava.