Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 39
Popis revíru

Biely potok od cestného mosta pri hotele Jánošík po pramene.

    
Popis revíru

Biokoridor pri vodnom diele Žilina od spodného zaústenia do rieky Váh v Žiline po horné zaústenie do Váhu pod ústím Varínky vrátane pobrežnej línie rieky Váh na pravom brehu v úseku 100 m nad ústím Varínky a 50 m pod nápustným objektom biokoridoru.

    
Popis revíru

Bitarovský potok od ústia do Rajčanky po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bradová od ústia do Rajčanky pri cestnom moste Žilina - Strážov po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bystrička od ústia do Porubského potoka po pramene.

    
Popis revíru

Potok Divina od cestného mosta Žilina Bytča pri obci Divinka až po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha Galovanskej zátoky od železničného násypu po ústie potoka Palúdzanka.

    
Popis revíru

Hradský potok od ústia do Váhu pod zrúcaninou Starého hradu až po pramene.

    
Popis revíru

Potok Javorina od ústia do rieky Váh v obci Strečno až po pramene.

    
Popis revíru

Kuneradský potok od ústia do Rajčanky v Rajeckých Tepliciach po pramene.

    
Popis revíru

Rieka Kysuca od ústia do Váhu po cestný most Žilina - Považský Chlmec.

    
Popis revíru

Potok Lietavka od ústia do Rajčianky v Lietavskej Lúčke po pramene.

    
Popis revíru

Potok Lipovec od ústia do Váhu po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha zatopeného lomu pri obci Nezbudská Lúčka.

    
Popis revíru

Vodná plocha materialovej jamy pri vodnom diele Žilina.