Popis revíru

Biokoridor pri vodnom diele Žilina od spodného zaústenia do rieky Váh v Žiline po horné zaústenie do Váhu pod ústím Varínky vrátane pobrežnej línie rieky Váh na pravom brehu v úseku 100 m nad ústím Varínky a 50 m pod nápustným objektom biokoridoru.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Biokoridor VDŽ / 3-0160-4-3

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.