Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 1
Popis revíru

Klastavský potok od ústia pravostranného bezmenného potoka pri obci Ladzany po pramene.