Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 21
Popis revíru

Potok Chyžné od ústia do rieky Muráň pri obci Lubeník po pramene vrátane Kozieho potoka.

    
Popis revíru

Lehotský potok od ústia do Muráňa pri obci Muránska Dlhá Lúka po pramene vrátane prítokov.

    
Popis revíru

Potoky Dolinský, Hrdzavý, Brezina, Parobský, Dielkova, Hiencovský, Šturmanov od ústia do Muráňa po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Muráň od ústia do rieky Slaná pri obci Bretka po cestný most pri obci Gemerské Teplice, vrátane prítokov Hlavište, Prihradziansky potok, Lipovník, Rybník, Kováčov potok.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Muráň od cestného mosta pri obci Gemerské Teplice po hať pri obci Mokrá Lúka, vrátane prítokov Suchý, Stredný, Mníšanský potok, Múrok, Jordán, Suchá, Lovnický potok.

    
Popis revíru

Potok Muráň od hate pri obci Mokrá Lúka po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Lubeník.

    
Popis revíru

Pstružný potok od ústia do potoka Zdychava po pramene.

    
Popis revíru

Rašický potok od ústia do rieky Turiec po hrádzové teleso VN Levkuška a od ústia do VN Levkuška po pramene vrátane časti VN pri ústí Rašického potoka do vzdialenosti 200 m po brehovej línii vodnej nádrže na oboch jej brehoch.

    
Popis revíru

Vodná plocha rybníka pri lesovni Karafová pri o. Muránska Zdychava.

    
Popis revíru

Vodná plocha dvoch rybníkov pri meste Jelšava.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Turiec od ústia do rieky Slaná po cestný most pri obci Sása.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže Gemerské Teplice pri obci Gemerské Teplice.

    
Popis revíru

Vodná plocha dvoch nádrží (odkaliskové nádrže) pri meste Jelšava.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže Levkuška (Otročok) pri obci Levkuška okrem CHRO.