Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 25
Popis revíru

Chválenský potok od ústia do Hrona v obci Tekovská Breznica po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha ramena pri meste Nová Baňa pri závode Izomat.

    
Popis revíru

Vodná plocha jazera na Hodrušskom potoku pri obci Hodruša - Hámre.

    
Popis revíru

Hodrušský potok od ústia do rieky Hron v meste Žarnovica po pramene vrátane prítokov, mimo Hodrušského jazera.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia Čaradického (Kozárovského) potoka v katastri obce Kozárovce po cestný most v Rudne n/Hronom. Úsek od cestného mosta Nová Baňa - Brehy 1,5 km proti prúdu rieky je zimoviskom rýb. Zákaz lovu rýb od 1.12. do 15.3.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta v obci Rudno nad Hronom po ústie potoka Teplá. Od cestného mosta pri obci Bzenica v dĺžke 500 m v smere toku ( riečny km 111,5 - 112,00) je CHRO - zimovisko rýb. Zákaz lovu rýb od 1.12. do 15.3.

    
Popis revíru

Potok Kľak od ústia do rieky Hron v meste Žarnovica po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha rybníka pri obci Kopanice.

    
Popis revíru

Liešňanský potok od ústia do Hrona po pramene.

    
Popis revíru

Mokráň od ústia do Hrona pri obci Rudno nad Hronom po pramene.

    
Popis revíru

Novobanský potok od ústia do Hrona po pramene vrátane prítokov.

    
Popis revíru

Obecný potok od ústia do Hrona po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena Hrona pri obci Tekovská Breznica.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Tekovská Breznica.

    
Popis revíru

Orovnický potok od ústia do Hrona pri obci Orovnica po pramene.