Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 3
Popis revíru

Čiastkové povodie Krupinice od ústia potoka Litava pri obci Plášťovce po cestný most v lokalite Krupina - Vlčok.

    
Popis revíru

Litava od ústia do rieky Krupinica po cestný most Cerovo - Široké Lúky.

    
Popis revíru

Litava od cestného mosta Cerovo - Široké Lúky po pramene.