Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 2
Popis revíru

Čiastkové povodie Krupinice od cestného mosta v lokalite Krupina - Vlčok po cestný most pri obci Bzovská Lehôtka.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Krupinice od cestného mosta pri obci Bzovská Lehôtka po pramene.