Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 6
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta v obci Hrabovec nad Laborcom po ústie potoka Vydraňka v meste Medzilaborce.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia potoka Vydraňka v meste Medzilaborce po pramene.

    
Popis revíru

Potok Viľšava od ústia pri obci Čabiny po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri meste Medzilaborce.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Zbojné.

    
Popis revíru

Potok Vydraňka od ústia v Medzilaborciach po pramene.