Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 21
Popis revíru

Čiastkové povodie Blavy od ústia po cestný most v Jaslovských Bohuniciach.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Blavy od cestného mosta v Jaslovských Bohuniciach po pstruhové hospodárstvo Dechtice a čiastkové povodie Dubovského potoka od ústia po priehradné teleso nádrže Dolné Dubové a Vrbovecký potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Blava od prameňov po pstruhové hospodárstvo Dechtice.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Dudváhu od ústia do Gidry pri obci Malá Mača po stavidlo pod diaľnicou pri obci Brestovany, potok Trnávka od ústia po výtok z VN Boleráz, potok Rakyta, Rásovský potok a Krupanský potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Dudváhu od ústia do Váhu za obcou Siladice po most pri prečerpávacej stanici pri obci Pečeňady.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Gidry od ústia pri obci Malá Mača po ústie Štefanovského potoka pri obci Budmerice a Štefanovský potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Gidry od ústia Štefanovského potoka pri obci Budmerice po cestný most Častá - Dubová. V úseku od spodného oplotenia rybochovného zariadenia SRZ MsO Pezinok po cestný most Častá - Dubová je chránená rybárska oblasť.

    
Popis revíru

Vodná plocha rybníkov na hornom toku potoka Parná.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie riečky Parná od ústia po hať pri obci Zvončín rkm 23,6.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie riečky Parná od hate pri obci Zvončín rkm 23,6 po hrádzu VN Horné Orešany, Podhájsky potok od ústia po výtok z vodnej nádrže Suchá nad Parnou a potoky Orešianka, Bohatá a Zabité od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Parná od vzdutia VN Orešany pri cestnom moste po pramene.

    
Popis revíru

Potok Trnávka od ústia do VN Boleráz po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha dvoch rybníkov pod stavidlom VN Boleráz.

    
Popis revíru

Sústava siedmych rybníkov pri obci Horná Krupá.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Boleráz a povodie Smolenického potoka, potok Trnava a Luhový potok od ústia po pramene. Úsek vyznačený tabuľami predstavuje chovnú časť - platí všeobecný zákaz rybolovu. V úseku od ústia Luhového potoka po prvé schody na južne