Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 16
Popis revíru

Drozdov potok v k.ú. Krásno nad Kysucou a k.ú. Klubina od ústia do rieky Kysuca po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Žilina - Považský Chlmec po cestný most Kysucký Lieskovec - Ochodnica a od betónovej lávky pre peších v obci Dunajov po ústie riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Kysucký Lieskovec - Ochodnica po betónovú lávku pre peších v obci Dunajov.

    
Popis revíru

Potok Lodnianka od ústia do rieky Kysuca v obci Kysucký Lieskovec po pramene.

    
Popis revíru

Neslušanka od ústia do Rudinského potoka v obci Rudina po priehradné teleso VN Nesluša a od protiťahového splavu nad VN Nesluša po pramene.

    
Popis revíru

Ochodničanka od ústia do rieky Kysuca pod obcou Ochodnica po pramene, vrátane prítokov Suchá a Švaňov potok. Protipovodňová prehrádzka v Ochodnici je samostatným revírom.

    
Popis revíru

Vzdutie Ochodnického potoka na protipovodňovej prehrádzke v obci Ochodnica.

    
Popis revíru

Oškerdský potok v k.ú. Oškerda od ústia do rieky Kysuca pri motoreste Skalka po pramene.

    
Popis revíru

Podhájsky potok (Skorča) v k.ú. Kysucké Nové Mesto od ústia do rieky Kysuca po pramene.

    
Popis revíru

Povinský potok od ústia do rieky Kysuca v obci Povinná po pramene, vrátane prítokov Sidorovský a Kanový potok.

    
Popis revíru

Rudinský potok od ústia do rieky Kysuca pri obci Rudinka po pramene.

    
Popis revíru

Potok Snežnica od ústia do rieky Kysuca v obci Oškerda po pramene.

    
Popis revíru

Vadičovský potok od ústia do rieky Kysuca v obci Radoľa po pramene, vrátane prítokov Radoľčanka a Dlhý potok. Protipovodňová prehrádzka Hájnice je samostatným revírom.

    
Popis revíru

Vzdutie Vadičovského potoka na protipovodňovej prehrádzke v obci Horný Vadičov.

    
Popis revíru

Vlčovský potok v k.ú. Krásno nad Kysucou od ústia do rieky Kysuca po pramene.