Popis revíru

Vlčovský potok v k.ú. Krásno nad Kysucou od ústia do rieky Kysuca po pramene.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Vlčovský potok / 3-4881-4-2

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.