Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 3
Popis revíru

Vodná plocha troch štrkovísk (1,99+2,68+1,62 ha) v katastrálnom území obce Potvorice

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska v katastrálnom území obce Potvorice.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri Starej Turej od vtoku po ľavostranný výbežok zvaný Kosa - neresisko rýb (zákaz lovu rýb).