Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 7
Popis revíru

Hermanovský potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Hrabinka /Hanušovský potok/ od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Vyšný Žipov.

    
Popis revíru

Petrovský potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Topľa od cestného mosta v obci Vyšný Žipov po starý mlyn Tarbaj pri obci Mičakovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Remeniny.

    
Popis revíru

Voľanský potok od ústia po pramene.