Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 30
Popis revíru

Čiastkové povodie Bereckého prívodnéhokanála od jeho ústia do Karcse po ústie melioračného kanála Malý Kamenec - hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009-8.1.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Bodrog od štátnej hranice SR - Maďarsko (rkm 0,0) po sútok Bodrogu s Roňavou (rkm 1,1), časť odstaveného ramena Bodrogu pri obci Klin nad Bodrogom "Patova" a čiastkové povodie Bereckého prívodného kanála od štátnej hranice SR - MR

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Bodrog od sútoku Bodrogu s Roňavou(rkm 1,1) po ústie Ondavy a Latorice a odstavené ramená pri obci Somotor- Vecs, odstavené rameno v obci Streda nad Bodrogom - "Malogya", odstavené rameno pri obci Klin nad Bodrogom a odstavené rame

    
Popis revíru

Ostatná vodná plocha pri obci Dvorianky.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Veľký Kamenec a Strážne. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2015 - 2017. Revír je hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla d

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia Ondavy po ústie rieky Laborec.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia Laborca po osadu Vilhaň a odstavené ramená v povodí revíru.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Latorica od hrádze / 23 rkm / po štátnu hranicu SR - Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru.

    
Popis revíru

Vodná plocha materiálových jám pri čerpacej stanici Kamenná Moľva.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia do Latorice po ústie rieky Tople.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena (4,80 ha) pri ľavobrežnej hrádzi a čerpacej stanici Boľ.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Čierna.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Rad.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena (9ha) pri obci Streda nad Bodrogom.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena ( 2,70 ha) pri pravobrežnej hrádzi a čerpacej stanici Čičarovce.