Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 36
Popis revíru

Bolešovský potok od obce Bolešov po pramene mimo VN Bolešov.

    
Popis revíru

Borčický potok od cesty Nemšová-Borčice, kde presakuje do pôdy po pramene.

    
Popis revíru

Dubnický potok od ústia do rieky Váh po pramene

    
Popis revíru

Dúbravský a Strošovský potok od ústia do Tovarského potoka po pramene.

    
Popis revíru

Potok Ilavka od ústia do Porubského potoka v meste Ilava po pramene.

    
Popis revíru

Kolačínsky potok od ústia do mokrade pri obci Trenčianska Teplá po pramene.

    
Popis revíru

Kopecký potok od ústia do Podhradského potoka po pramene.

    
Popis revíru

Košecký potok a potok Stredná od ústia do Podhradského potoka po pramene.

    
Popis revíru

Krivoklátsky potok od ústia do VN Slavnica po skalnú stenu nad obcou Krivoklát.

    
Popis revíru

Krivoklátsky potok od skalnej steny nad obcou Krivoklát po pramene.

    
Popis revíru

Lieskovský potok od ústia do Dubnického potoka po pramene.

    
Popis revíru

Lúčkovský potok od ústia do kanála pri obci Ladce po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Nosického kanála od diaľničného privádzača Nemšová - Dubnica n/Váhom po hydrocentrálu v Ladcoch.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstavených ramien Váhu pri obci Dulov.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena Váhu pri obci Ladce.