Popis revíru

Košecký potok a potok Stredná od ústia do Podhradského potoka po pramene.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Košecký potok / 3-1700-4-2

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.