Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 214
Popis revíru

Vodná plocha odstavného ramena rieky Nitra medzi obcou Opatovce nad Nitrou a mestom Novákmi. Revír zaradený ako ostatná vodná plocha / lov celoročne povolený/

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bebravy od ústia pri obci Praznovce po cestný most v obci Livina, potok Hydina od ústia do rieky Bebrava po cestný most Ostratice - Žabokreky.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bebravy od cestného mosta pri obci Livina po ústie potoka Dubnička v Bánovciach nad Bebravou, potok Livina od ústia po obec Libichava s prítokmi Libichavský potok a Višňová, potoky Halačovka, Inovec, Vrbovský potok, Bratinovský potok a

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bebravy od ústia potoka Dubnička v Bánovciach nad Bebravou po začiatok obce Čierna Lehota, Trebichavský potok od ústia do Bebravy po začiatok obce Trebichava s prítokmi, Machnáč od ústia po Letný Majer nad obcou Motešice a potok Jelešnic

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bebravy od začiatku obce Čierna Lehota po pramene s prítokmi Čierny a Brekovský potok.

    
Popis revíru

Potoky Bezdedovský, Ihrištský, Hoštinský, mimo VN Hoštiná I., II., ďalej potoky Kozinovec, Drdákovský, Gabčo, Mladoňovský, Tisovský, Baluchovský a Beňadín od ústia do potoka Biela Voda po pramene.

    
Popis revíru

Potok Biela Voda od ústia do rieky Váh po cestný most v meste Púchov časť Hrabovka.

    
Popis revíru

Potok Biela Voda od cestného mosta v meste Púchov časť Hrabovka po pramene.

    
Popis revíru

Biskupický kanál od prvého mosta nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom po hať trenčianské Biskupice I. Súčasťou revíru je aj slepé rameno Ivanovskú kút v katastri obce Ivanovce.

    
Popis revíru

Bolešovský potok od obce Bolešov po pramene mimo VN Bolešov.

    
Popis revíru

Borčický potok od cesty Nemšová-Borčice, kde presakuje do pôdy po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bošáčka od ústia do Váhu pri Trenčianskych Bohuslaviciach po hranice s ČR, s prítokmi Predpoloma, Hubotec, Španie a Sviniarka.

    
Popis revíru

Brodziansky potok od ústia do rieky Nitra po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bystrica od ústia do rieky Nitra pri obci Bystričany po pramene, vrátane Žiarneho potoka po ústie do Čerenianskeho potoka.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Čerenianskeho potoka od sútoku s riekou Nitra po most na hlavnej ceste v obci Čereňany.