Zrušený revír

21.12.2017 č. 2802/2017-4.1 - revír bol začlenený do revíru č. 3-2440-1-1 Nitra č. 6a


Popis revíru

Čiastkové povodie Čerenianskeho potoka od sútoku s riekou Nitra po most na hlavnej ceste v obci Čereňany.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Čereniansky potok č. 1 / 3-0520-1-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.