Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 18
Popis revíru

Potok Domanižanka od železničného mosta v Považskej Bystrici po pramene.

    
Popis revíru

Potoky Kvášovský, Počarovský, Závadský, Pálkovský, Praznovský, Biely, Obarová, Biela Voda, Hodoň, Bodianka a Lednický od ústia do potoka Domanižanka po pramene.

    
Popis revíru

Drtenovka (Plevnický potok) od ústia do rieky Váh pod obcou Plevník po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha Hričovského kanála od sútoku starého koryta Váhu na konci hrádze Špic pri obci Orlové po pravostranný bezmenný prítok pri obci Beňov (staničenie od VN Hričov km 18,60) po priehradné teleso VN Mikšová.

    
Popis revíru

Manínsky potok od ústia do rieky Váh pod obcou Považská Teplá po pramene, okrem jeho časti pretekajúcej NPR Manínska Tiesňava.

    
Popis revíru

Manínsky potok od začiatku NPR Manínska Tiesňava po jej koniec.

    
Popis revíru

Marikovský potok od cestného mosta pri obci Udiča po ústie potoka Radotina pri obci Klieština.

    
Popis revíru

Marikovský potok od ústia potoka Radotina pri obci Klieština po pramene.

    
Popis revíru

Potoky Udičiansky (Usudička), Stolečné, Kátlinský od ústia do Marikovského potoka po pramene.

    
Popis revíru

Potok Mošteník od ústia do rieky Váh nad cestným mostom do obce Orlové po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstavených ramien Váhu pri meste Považská Bystrica.

    
Popis revíru

Potok Papradnianka od prvého splavu v obci Podvážie po posledný betónový most v obci Papradno - časť Podjavorník.

    
Popis revíru

Potok Papradnianka od posledného betónového mosta v obci Popradno - časť Podjavorník po pramene a potoky Kočkovský, Ráztocký, Komjatné, Modlatínsky, Jasenický, Žilín, Majerský, Medveďský od ústia do Papradnianky po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha 26 zemných rybníkov, 3 sádok a 2 kruhových nádrží v intraviláne mesta Považská Bystrica.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Váhu od sútoku starého koryta a kanála Vážskej kaskády na konci hrádze (Špic) pri obci Orlové po rkm 224,70 pri obci Beňov.