Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 17
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Ipeľ od ústia potoka Tisovník po hraničný kameň pod obcou Kalonda.

    
Popis revíru

Krivánsky potok od stavidla v obci Tomášovce po pramene vrátane prítokov.

    
Popis revíru

Ľuborečský potok od ústia do VN Ľuboreč v obci Ľuboreč po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha piatich sádok v meste Lučenec.

    
Popis revíru

Vodné plochy štrkovísk ( 2 štrkoviská ) pri obci Trebeľovce - Lazy pri rieke Ipeľ.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Rapovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska medzi obcami Veľká nad Ipľom a Panické Dravce.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska medzi obcami Veľká nad Ipľom a Panické Dravce, 100 m južne od štrkoviska Veľká nad Ipľom I.

    
Popis revíru

Tuhársky potok od cestného mosta v obci Stará Halič po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže na Tuhárskom potoku pri meste Lučenec.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže medzi obcami Ľuboreč a Závada.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže nachádzajúca sa na Krivánskom potoku medzi obcami Píla a Mýtna.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Ratka.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže od telesa hrádze po koniec vzdutia na prítokoch pri obci Ružiná. V západnej časti pri obci Divín sa nachádza prírodná rezervácia Príbrežie Ružinej a platí tu zákaz rybolovu. Na pravom brehu vodnej nádrže v úseku od hrádzového telesa po

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže na potoku Belina v obci Šiatorská Bukovinka.