Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 28
Popis revíru

Banský potok od ústia v obci Helcmanovce po pramene.

    
Popis revíru

Bystrý potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hnilec od cestného mosta pri obci Jaklovce po cestný most pri Huti Matilda pri obci Prakovce.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hnilec od cestného mosta pri Huti Matilda pri obci Prakovce po ústie Smolnického potoka v obci Mníšek nad Hnilcom.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hnilec od ústia Smolnického potoka v obci Mníšek nad Hnilcom po ústie Bieleho potoka pri Starej vode.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hnilec od ústia Bieleho potoka pri Starej vode po priehradné teleso Dobšinskej vodnej nádrže (VN Palcmanská Maša) a potoky Surovský, Babinský, Demianka, Rakovec, Grajnarský, Havrania voda a Biela voda od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Hrelikov od ústia v obci Prakovce po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha jazera pri obci Uhorná.

    
Popis revíru

Jedlinský potok od ústia pri obci Kojšov po pramene.

    
Popis revíru

Kojšovský potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Kopagrund od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Medvedžo od ústia v obci Helcmanovce po vyústenie z bane.

    
Popis revíru

Perlovský potok od ústia v meste Gelnica po pramene.

    
Popis revíru

Poľovnícky potok od ústia nad obcou Kojšov po pramene.

    
Popis revíru

Potok Predná dolina od ústia nad obcou Veľký Folkmár po pramene.