Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 38
Popis revíru

Potok Dobrotka od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Ľavostranná vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra medzi obcami Koniarovce a Dolné Lefantovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha materialového jazera v obci Vinodol.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Horný Vinodol po cestný most v obci Koniarovce a Stará Nitra od cestného mosta v obci Branč po priehradné teleso (hať) v obci Dolné Krškany.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Malý Cetín.

    
Popis revíru

Ľavostranná vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Jelšovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry pri obci Ľudovítová.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry pri obci Ľudovítová.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra medzi obcami Ľudovítová a Výčapy - Opatovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Výčapy - Opatovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra v mestskom parku pri Rybárskom dome Nitra.

    
Popis revíru

Ľavostranná vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry medzi obcami Ľudovítová a Výčapy - Opatovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Malý Cetín.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra v mestskom parku pri Rybárskom dome Nitra.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Radošiny od ústia pri obci Lužianky po cestný most v obci Biskupová a potoky Perkovský, Blatina a Andáč od ústia po pramene.