Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 1
Popis revíru

Vodná plocha zdrže na ľavej strane od vyústenia potrubia z ČOV Šamorín pri obci Čilistov po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou. Vodná plocha zdrže na pravej strane od plavebného km 29 VD (tabuľa "Stop športovej plavbe") po rkm 1862 a