Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 12
Popis revíru

Čiastkové povodie Bielej Oravy od cestného mosta Námestovo - Tvrdošín po cestný most ponad Bielu Oravu v smere Ťapešovo - Oravská Jasenica.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bielej Oravy od cestného mosta ponad Bielu Oravu v smere Ťapešovo - Oravská Jasenica, po sútok Bielej Oravy s Veseloviankou

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bielej Oravy od ústia Veseloviankypo sútok Bielej Oravy s Mútňankou.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bielej Oravy od sútoku s Mútňankou po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie potoka Hruštínka od ústia do Bielej Oravy po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie potoka Klinianka (Novoťanka) od ústia do Bielej Oravy po pramene.

    
Popis revíru

Lomnica od ústia do Bielej Oravy po pramene.

    
Popis revíru

Michalovka od ústia do VN Orava po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie potoka Mútňanka od ústia do Bielej Oravy po pramene.

    
Popis revíru

Potok Polhoranka od cestného mosta v obci Zubrohlava po pramene.

    
Popis revíru

Riečka od ústia do potoka Veselianka po pramene.

    
Popis revíru

Veselianka od vtoku do Bielej Oravy po pramene, vrátane prítokov.